PODZIEL SIĘ

Wszelkie urządzenia oraz systemy przeciwpożarowe muszą przechodzić cykliczne przeglądy. Ich sprawność zapewnia bowiem bezpieczeństwo budynku, w którym są one umieszczone. W przypadku pożaru nie może być takiej sytuacji, że któreś z nich nie zadziała, ponieważ łączy się to z wysokim niebezpieczeństwem narażenia zdrowia lub życia wszystkich osób, które tam przebywają. Niezależnie od tego, jakie rozwiązania są zastosowane, muszą być one poddawane konserwacji.

Co wchodzi w skład zabezpieczeń przeciwpożarowych

Jeśli mowa o zabezpieczeniach przeciwpożarowych, z pewnością pierwszym elementem, który się z nimi kojarzy są gaśnice. Istnieje jednak szereg różnych urządzeń, które powinny znajdować się w każdym budynku, szczególnie w przypadku przebywania w nim dużej ilości osób. Należą do nich:

  • Stałe i półstałe instalacje gaśnicze
  • Instalacje oświetlenia przeciwpożarowego
  • Instalacje oddymiające
  • Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej
  • Drzwi przeciwpożarowe
  • Hydranty

Każdy z nich musi przechodzić kontrolę nie tylko ze względu na funkcjonalność, ale i na obowiązujące przepisy prawne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, konserwacja i przegląd powinny odbywać się nie rzadziej, niż raz do roku, a w przypadku węży hydrantowych konieczne jest przeprowadzanie raz na pięć lat próby ciśnieniowej. Podczas przeglądu brany jest pod uwagę stan urządzeń, które stanowią zabezpieczenia budynków przed pożarem. Dodatkowo musi być on udokumentowany raportem, w którym wyszczególnione są wszystkie zauważone nieprawidłowości.

Jak przeprowadzać przegląd urządzeń przeciwpożarowych

Serwis ppoż Warszawa zapewnia wykonywanie takich przeglądów przez wykwalifikowanych specjalistów i przeprowadzanie ich zgodnie z instrukcjami producentów sprzętu gaśniczego oraz z Polskimi Normami. Takie działania zapewniają szybkie wychwycenie awarii i natychmiastowe jej usunięcie, co powoduje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i gotowe do użycia w razie niebezpieczeństwa pożaru w budynku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here