Strona główna Regulamin

Regulamin

Przed rejestracją i publikacją treści masz obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem serwisu http://ilei.pl

Zasady ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu http://ilei.pl
  2. Administrator serwisu  http://ilei.pl nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane w nim teksty oraz wszelkie załączniki w postaci zdjęć, obrazków, ogólnie rozumianej grafiki zgodnie z art. 14 ust. 1 ust. o usł. elektr.
  3. Osoba, która podejmie czynności polegające na rejestracji i publikacji wszelkich treści na stronie staje się ich Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zamieszczanie artykułów

  1. Zgłoszenie artykułu odbywa się poprzez rejestrację na stronie i wypełnienie formularza
  2. Rejestracja i dodanie treści są darmowe
  3. Autor treści zamieszczając ją na stronie oświadcza równocześnie, że posiada do niej prawa autorskie.
  4. Artykuły należy zgłaszać do właściwych kategorii.
  5. Treść która została zgłoszona do publikacji nie może naruszać polskiego prawa.
  6. Tekst już opublikowany w serwisie może zostać usunięty bez podania przyczyny.