PODZIEL SIĘ

Sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa uwarunkowane jest współdziałaniem poszczególnych jego obszarów. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury jest szczególnie ważne w przypadku większych firm, ponieważ pozwala ona na ich skuteczne oraz efektywne funkcjonowanie. Jedną z kwestii, jaka występuje w każdym większym przedsiębiorstwie produkcyjnym, jest Utrzymanie Ruchu.

Utrzymanie Ruchu – za co odpowiada

Utrzymanie Ruchu to wszelkie procesy oraz działania prowadzone w zakresie produkcji, które dotyczą zapewnienia odpowiedniej dostępności infrastruktury technicznej danego zakładu. Utrzymanie Ruchu odpowiada między innymi za zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz zagwarantowanie odpowiednich warunków przeprowadzanych prac – określonej temperatury, poziomu zapylenia czy wilgotności. Kolejnym istotnym zadaniem działu Utrzymania Ruchu jest zadbanie o funkcjonowanie produkcji zakładu z optymalną wydajnością, która pozwoli na odpowiednie przygotowanie wyrobów oraz minimalizację usterek i awarii. Do zadań tego obszaru produkcji należy także redukcja kosztów bezpośrednich, takich jak funkcjonowanie służb UR oraz pośrednich – awarii, przestojów, utraconych korzyści, kar za produkcję nieterminową czy z niezgodną z obowiązującymi normami.

Jak Utrzymanie Ruchu wpływa na organizację przedsiębiorstwa

Utrzymanie Ruchu stanowi bardzo ważną część dla wyników każdego przedsiębiorstwa. Efektywne Utrzymanie Ruchu oraz wdrażanie optymalizacji ma fundamentalne znaczenia dla funkcjonowania całego obszaru produkcyjnego. Bezpośrednio wpływa ono na logistykę, magazynowanie, komplementację wysyłek, kontrolę jakości, ochronę środowiska oraz BHP. Efektywne zarządzenia Utrzymaniem Ruchu pozwala na sprawne oraz bezpiecznie prowadzenie prac przez zakład produkcyjny.

Optymalizacja Utrzymania Ruchu – dlaczego warto

Zdecydowanie się na optymalizację Utrzymania Ruchu pozwala na znalezienie najlepszych dostępnych rozwiązań. Idzie za tym uzyskanie wielu pozytywnych efektów, które wywołane są wprowadzonymi przez przedsiębiorstwo zmianami. Do typowych skutków zastosowania optymalizacji Utrzymania Ruchu zalicza się wzrost produktywności w postaci produkowania większej liczby wyrobów w danej jednostce czasu. Odpowiednie zarządzanie Utrzymaniem Ruchu gwarantuje także wzrost dostępności maszyn i urządzeń. Przekłada się to na optymalizację kosztów UR, redukcję masy odpadów produkcyjnych i strat. Zadbanie o sprawność maszyn i urządzeń gwarantuje poprawę jakości wyrobów, wzrost bezpieczeństwa pracowników i środowiska czy redukcję konfliktów pomiędzy działami UR i produkcją. Wdrożenie odpowiednich narzędzi niesie za sobą także możliwość zarządzania efektywnością UR poprzez wskaźniki oraz poprawę trafności planowania produkcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here