PODZIEL SIĘ

Łączenie elementów jest jedną z podstawowych operacji składających się na procesy technologiczne w produkcji i serwisowaniu różnego rodzaju konstrukcji wieloelementowych. Podstawowym podziałem połączeń z uwagi na ich rodzaj, jest podział na połączenia rozłączne i nierozłączne. czym charakteryzują się oba te rodzaje? W którym z nich wykorzystuje się kołki wciskane, a w którym nity?

Charakterystyka połączeń rozłącznych

Mówiąc najprościej – rozłączne łączenie elementów umożliwia rozdzielenie ich bez uszkodzenia. Możliwy jest więc wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji w miejscu łączenia i to przy użyciu tych samych elementów łączących. Do metod rozłącznego łączenia materiałów zaliczamy skręcanie, łączenie kołkowe i łączenie sworzniowe.
Na przykładzie asortymentu sklepu Norsteel.pl, wymienić można między innymi następujące rodzaje elementów umożliwiających połączenia tego typu:

  • kołki wciskane bez gwintu;
  • kołki z gwintem;
  • Tulejki z gwintem zamknięte lub otwarte;

Połączenia nierozłączne – charakterystyka i elementy łączące

Inną metodą łączenia elementów, są połączenia nierozłączne. Charakteryzuje je brak możliwości demontażu bez jednoczesnego zniszczenia elementów połączonych i łączących. Obecnie jedną z najszerzej stosowanych nierozłącznych technik łączenia elementów jest spawanie. Polega ono na trwałym połączeniu elementów za pomocą stopów. Spawanie kojarzymy najczęściej z konstrukcjami metalowymi, jednak warto wiedzieć, że jest to technika używana również do łączenia elementów z tworzyw sztucznych. Starszą, lecz nadal często stosowaną metodą łączenia nierozłącznego jest nitowanie. Dziś nity używane są bardzo często do łączenia plastiku lub aluminium.

Połączenia nitowane zastosowane były na przykład w konstrukcji zewnętrznej słynnego liniowca Titanic. Zdaniem ekspertów prawdopodobieństwo zatonięcia statku byłoby mniejsze, gdyby podczas budowy zastosowano wyższej jakości nity wzmacniane.
Połączenia nitowane często wybierane są z uwagi na koszt i łatwość wykonania. Zarówno nity jak i urządzenia stosowane do nitowania, nie stanowią dużego kosztu w porównaniu z urządzeniami i materiałami stosowanymi w spawalnictwie. Zaletą jest również łatwa dostępność szerokiego asortymentu nitów przeznaczonych do łączenia elementów wykonanych z różnych materiałów.
Szczególnym rodzajem elementu łączącego są nitotrzpienie stalowe zwane również nitośrubami, które składają się z części gładkiej, kołnierza i części gwintowanej. Stosuje się je między innymi w produkcji mebli i stolarki okiennej, a także w produkcji zawiasów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here